Ośrodek posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia nr 07R-1-70840-11-01 - leczenie jest dla Pacjenta całkowicie nieodpłatne. Do zakwalifikowania na leczenie w naszym Ośrodku wymagane jest:

 

1. Skierowania, które powinno zawierać w szczególności:
- pieczątkę lub nadruk z nazwą, adresem, telefonem świadczeniodawcy oraz numerem umowy zawartej z Funduszem,
- datę wystawienia skierowania,
- PESEL oraz imię i nazwisko ubezpieczonego,
- rozpoznanie i kod jednostki chorobowej według ICD-10 zgodny z wymogami NFZ,
- cel skierowania (rodzaj porady lub przekazanie do leczenia albo rodzaj procedury),
- podpis i pieczątkę lekarza z czytelnym numerem prawa wykonywania zawodu,
- załączone lub opisane wykonane dotychczas badania lub dotychczasowe postępowanie,
- przy zapaleniu kości - scyntygrafia, TK, MR,
- zakażenie - posiewy,
- nagła głuchota - audiogram, powtórzony po 5-ciu i 10-ciu ekspozycjach HBO.

2. Przedstawienie dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego (np. ważna książeczka ubezpieczeniowa, odcinek renty).

 

3. Rtg klatki piersiowej - ważne 1 rok.

 

4. Aktualne EKG - ważne 2 tygodnie.

 

5. Karty informacyjne z dotychczasowego leczenia.

 

6. Ewentualne dodatkowe badania po konsultacji z lekarzem ośrodka.

 

Kwalifikacja do leczenia planowego odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 13.30. Termin konsultacji można ustalić telefonicznie tel. (022) 610-31-44.

 

W nagłych przypadkach istnieje możliwość konsultacji i leczenia przez całą dobę.